!خوش آمدید

وب سایت مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی
IP سيستم شما :54.242.112.71 کشور : United States


در حال بروز رسانی ...
Blue Hills imageچگونه با سایت آشنا شده اید؟
 

هشدارها

بخشی از شکست ها و ناکامیها به نکته های کوچک بر میگردد. حتما شنیده اید میخ افتاد ، نعل افتاد ، اسب هلاک شد ، پیک به مقصد نرسید ، دشمن سر رسید ، شهر تصرف شد ...
ماهی یا ماهیگیری :
این مجموعه هشدارها به شما ماهی نمیدهد بلکه ماهیگیری را می آموزد. ادامه ...